Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 343094
Khách trực tuyến : 16805
Thành viên trực tuyến : 10
 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG (HOTLINE)
Giám đốc Sở: Dương Ngọc Tuấn
02253.920823


Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Huyền
0982.969.999


Chánh thanh tra: Vũ Đức Cường
0913.365.716
Tổng quan cách mạng công nghiệp lần thứ IV
Những đột phá về  công nghệ của cuộc CMCN 4.0 chắc chắn sẽ làm biến đổi sâu sắc nền khoa học và công nghệ quân sự thế giới, trước hết nó tạo ra những công cụ, phương tiện chiến tranh mới, các hệ thống tự động hóa chỉ huy C4ISR, vũ khí công nghệ cao thế hệ mới mà đặc thù là vũ khí mạng và nền công nghiệp quốc phòng tại chỗ. ..
Hải Phòng với Cách mạng Công nghiệp 4.0
Trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của Quốc gia, của Thành phố trong xu thế hội nhập mạnh mẽ với khu vực và quốc tế, đặc biệt thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngành giáo dục đào tạo cả nước nói chung và giáo dục - đào tạo Hải Phòng nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức rất lớn...
Cách mạng 4.0 với các tỉnh thành
Để bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tỉnh Thái Nguyên đã có những hành động rất tích cực, chủ động triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thông qua việc ban hành kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 17/7/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. ..
Tin mới
Sản xuất lúa thương phẩm sạch organic ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng: Tập trung hỗ trợ ứng dụng công nghệ tự động vào sản xuất
Triển khai mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP
Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo giống cá Trắm đen tại Hải Phòng
Nghiên cứu xây dựng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Hải Phòng
Nghiên cứu luận cứ khoa học cho giải pháp quy hoạch không gian đô thị thành phố
Tiếp xúc các cán bộ hưu trí ngành khoa học và công nghệ Hải Phòng nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018
Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ảnh hưởng của công nghiệp 4.0 lên hệ thống sản xuất tinh gọn
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng
Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư (4.0): Cơ hội và thách thức với phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng
Phát triển thành phố cảng trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 và một số gợi ý cho Hải Phòng
Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng”
Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 01 năm 2018
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tại thành phố Hải Phòng trong tình hình hiện nay