Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 350235
Khách trực tuyến : 3428
Thành viên trực tuyến : 12
 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG (HOTLINE)
Giám đốc Sở: Dương Ngọc Tuấn
02253.920823


Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Huyền
0982.969.999


Chánh thanh tra: Vũ Đức Cường
0913.365.716
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2018 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung trọng tâm sau:..