Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 357965
Khách trực tuyến : 4276
Thành viên trực tuyến : 5
 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG (HOTLINE)




Giám đốc Sở: Dương Ngọc Tuấn
02253.920823


Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Huyền
0982.969.999


Chánh thanh tra: Vũ Đức Cường
0913.365.716




chi so doi moi sang tao
Triển khai Kế hoạch số 47 của UBND thành phố nhằm thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, với vai trò là cơ quan chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn thành phố. ..