Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

          

           

                 Đồng chí: Nguyễn Văn Thủy bí thư Phường phát biểu động viên các chiến sĩ trẻ lên đường nhập ngũ, biểu dương tinh thần tình nguyện hăng hái của 12 chiến sĩ có mặt trong buổi tiếp xúc.
            Đại diện chiến sĩ trẻ xin hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
.