Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn I)
Số hiệu39/TB-UBND
Ngày ban hành13/02/2017
Ngày có hiệu lực13/02/2017
Người kýBùi Bá Sơn
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân
Phân loạiThông báo
Trích yếuThông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn I)
Tệp đính kèm Tải file