Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật và các thủ tục hành chính về thuế, Cục Thuế Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế năm 2016.


Tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế sẽ được tổ chức trong 5 ngày (từ ngày 20/3 đến 25/3/2017 tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế quận, huyện trên địa bàn. Người nộp thuế sẽ được hỗ trợ về chính sách, pháp luật thuế liên quan đến quyết toán thuế năm 2016 (chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính; hỗ trợ lập quyết toán thuế trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK phiên bản mới nhất (đặc biệt đối với cá nhân tự quyết toán); hỗ trợ người nộp thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử; … (ưu tiên những người cao tuổi, tàn tật… có nhu cầu lập in hộ quyết toán thuế của cá nhân).


Tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế quyết toán thuế


Lãnh đạo Cục thuế đang chỉ đạo việc triển khai tuần lễ quyết toán thuế năm 2016 phải đảm bảo chất lượng hiệu quả, hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế tận tình, đúng mẫu biểu, đúng các trường hợp, thời gian phải quyết toán thuế theo quy định, giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian của người nộp thuế trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế. Trên cơ sở đó, sẽ có 2 hình thức hỗ trợ người nộp thuế là hỗ trợ tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế; hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở của người nộp thuế. 


Phòng tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế. Đặc biệt hỗ trợ cá nhân tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. Đối với vướng mắc của người nộp thuế không thể hỗ trợ, giải đáp tại cơ quan thuế, Cục Thuế cử cán bộ xuống hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế...


Đức Tùng