Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ

Sáng 16/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ – TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.


(Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn phát biểu kết luận cuộc họp)

Để đảm bảo tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong quý 1/2017 các địa phương phải xây dựng lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp trong quý 4/2017. Liên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thành phố đã đề xuất lộ trình cổ phần hóa 03 DN gồm: Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị, dự kiến thời điểm quyết định cổ phần hóa là tháng 11/2017; thời điểm xác định giá trị DN là 31/12/2017; dự kiến thời điểm quyết định phê duyệt giá trị DN là tháng 6/2018 và dự kiến thời điểm DN hoàn thành việc bán cổ phần chuyển sang mô hình Công ty CP trước 30/6/2019.
Về số lượng doanh nghiệp có vốn nhà nước hiện nay trên địa bàn thành phố có 18 doanh nghiệp, bao gồm 09 doanh nghiệp đã chuyển đổi thuộc đối tượng chuyển giao về SCIC và 09 doanh nghiệp hoạt động công ích đã cổ phần hóa. Theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 09 DN hoạt động công ích nêu trên không thuộc đối tượng nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn điều lệ.
Đối với 05 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: An Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và Đa Độ đề nghị được giữ nguyên mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước vì việc cổ phần hóa doanh nghiệp thủy lợi, thủy nông không khả thi do đặc thù là doanh nghiệp hoạt động công ích trong lĩnh vực thủy lợi, thủy nông, trong khi nguồn thu thủy lợi phí từ các hộ gia đình, cá nhân nông dân đã được nhà nước có chính sách miễn thu thủy lợi phí, lĩnh vực này lại chịu ảnh hưởng rủi ro từ thiên nhiên cao nên hiệu quả mang lại cho các cổ đông là không có…
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn yêu cầu tất cả các sở, ngành và đơn vị liên quan phải tích cực vào cuộc, trong quá trình triển khai có những khó khăn vướng mắc cần báo cáo Chính phủ để có thêm thời hạn giải quyết. Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất lộ trình cổ phần hóa NDNN theo đề nghị của liên Sở Kế hoạch Đầu tư và Tài Chính, đồng thời lưu ý liên quan đến lộ trình thoái vốn phải đảm bảo hoạt động của DN diễn ra bình thường, đối với nhóm DN hoạt động công ích không thoái vốn nhà nước cần xem xét và tính toán lại lộ trình cụ thể. Phó Chủ tịch cũng đề nghị các đơn vị trong quá trình triển khai nếu có những vướng mắc cần báo cáo Ban Chỉ đạo để cùng tháo gỡ giải quyết.

Trâm Bầu