Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BC PCD ĐV của UBND quận Hồng Bàng ngày 27/2/2017 về việc tiêm Vắc Xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo nuôi.
Ngay sau khi nhận được kế hoạch của UBND quận Hồng Bàng, UBND phường đã tăng cường công tác chỉ đạo việc kiện toàn Ban chỉ đạo PCD ĐV; xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các thành viên BCĐ. Soạn thảo thông báo nêu rõ mục đích, yêu cầu về công tác phòng chống bệnh dại ở động vật để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và gửi thông báo tới từng hộ gia đình nuôi chó, mèo.
Ngày 25/3/2017, UBND phường đã tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn phường. Kết quả đã tiêm phòng trong 1 ngày mặc dù trời mưa, nhưng đã tiêm được 205/225 con = 91% kết quả đạt được đáng khích lệ. Đồng thời, UBND phường đã tổ chức đón tiếp đoàn thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng về việc Thanh tra, kiểm tra công tác tiêm phòng vắcxin dại cho đàn chó, mèo nuôi năm 2017; cùng tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra còn có Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng cùng về dự và đưa tin.
Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống bệnh dại cho động vật, nhằm ngăn chặn bệnh dại từ động vật lây sang người. Trong thời gian tới, UBND phường Trại Chuối sẽ tiếp tục chủ động rà soát những hộ nào chưa đem chó, mèo đi tiêm (hộ đã có trong danh sách) hoặc rà soát những hộ chưa khai đăng ký tiêm hoặc mới mua về hoặc những con chưa đủ 12 tháng tuổi (mà trước đó đã lập danh sách, nhưng chưa đủ tuần tuổi để tiêm) để tiếp tục tổ chức tiêm vét và kiên quyết xử lý những hộ gia đình cố tình không đem chó, mèo đi tiêm phòng dại