Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Sáng Ngày 31/3/2017, thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của ĐU-UBND phường, ĐU-UBND phường tæ chøc  héi nghÞ Sơ kết nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/ Nam2017 và tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Đại biểu dự có các đồng chí lãnh đạo Các phòng ban QU- UBND quận, BCH Quân sự quận; các đồng chí lãnh đạo ĐU- HĐND- UBND- UB MTTQ Việt Nam; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND- UBND, Thường trực UB MTTQ phường; các đồng chí  trưởng các đoàn thể; Chủ tịch Hội NCT,  hội CTĐ, Hội cựu thanh niên xung phong. Các ngành Ủy ban; Các đồng chí trong BCH Công an; Hiệu trưởng các trường học; Các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác MT 26 tổ dân phố;  đại diện các tập thể được biểu dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý 1/2017

            Nhìn chung, toàn thể đại biểu dự HN nhất trí, phấn khởi trước những kết quả đã đạt của phường trong quý 1/2017. Đặc biệt là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, đã được quận khen thưởng. Ngoài ra, các mặt công tác khác như Công tác quản lý TTATGT, TTXD, TTĐH, VSMT, NSVMĐT được ra quân quyết liệt đảm bảo đường thông hè thoáng, trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu không có hiện tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo và thả đèn trời; không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

            Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã bình chọn 14 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong quý I/2017, biểu dương khen thưởng tại hội nghị/./