Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực y tế

            Ngày 21/4/2017, UBND thành phố ký Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố.

            Theo đó, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị khác bao gồm các thủ tục thuộc lĩnh vực: tổ chức cán bộ, an toàn thực phẩm - dinh dưỡng, dược phẩm, giám định y khoa, khám bệnh - chữa bệnh, y tế dự phòng, dân số và kế hoạch hóa gia đình, trang thiết bị và công trình y tế, mỹ phẩm, dược – mỹ phẩm, tài chính y tế. Ngoài ra, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

            Chi tiết văn bản xem tại đây./.