Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Ngoại vụ

            Ngày 05/5/2017, UBND thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

            Theo đó, UBND thành phố Quyết định chuẩn hóa các thủ tục hành chính bao gồm: chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự; cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố. Bãi bỏ các thủ tục: cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cấp công hàm xin thị thực các nước.

Chi tiết văn bản xem tại đây./.