Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Căn cứ hồ sơ việc dân sự thụ lý số 07/2017/TLST-DS ngày 28/4/2017 về việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích giữa người yêu cầu: Chị Nguyễn Thị Tho, sinh năm 1984, địa chỉ: Thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; người bị yêu cầu: Anh Lương Văn Quân, sinh năm 1983; sinh quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi cư trú cuối cùng: thông Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ các Điều 384, 385, 386 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự; Xét thấy anh Lương Văn Quân bỏ nhà đi từ tháng 10/2012 đến nay không có tin tức, Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo cho anh Lương Văn Quân được biết: Hiện nay anh Lương Văn Quân đang ở đâu, về Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Tho yêu cầu tuyên bố anh là người mất tích.

Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo này lần đầu tiên, nếu anh Lương Văn Quân không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết đơn yêu cầu của chị Tho theo quy định của pháp luật.