Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Sáng 10/5, UBND quận tổ chức hội nghị công tác thu ngân sách. Đồng chí Trần Văn Quý – PBT quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phan Lương Thụy – PCT UBND quận, Phạm Văn Diện – PCT HĐND quận.

4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của quận được 71 tỷ, đạt 24% dự toán năm, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chưa đạt yêu cầu tiến độ kế hoạch, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 30% của toàn thành phố. Trong đó, số thu khối phường đạt 30% dự toán, khối Văn phòng Chi cục thuế đạt 24%, các ngành thuộc quận đạt 22%. Các sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn đều đạt kết quả thấp. Thuế GTGT-TNDN mới đạt 26% kế hoạch năm, thu từ cấp QSD đất đạt 21%, lệ phí trước bạ đạt 22%.

Theo Chi cục thuế, công tác thu ngân sách 4 tháng đầu năm nay còn nhiều tồn tại, khó khăn. Đối với khối hộ, chất lượng quản lý thuế còn thấp. Tỷ lệ thu thuế thường xuyên mới đạt 46% danh bạ quản lý, số hộ nghỉ bỏ kinh doanh tăng 32%, nợ đọng thuế tăng 10%. Doanh thu tính thuế chưa sát với thực tế. Đối với khối doanh nghiệp, doanh thu kê khai giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, 1/3 số doanh nghiệp kê khai lỗ với tổng số 78 tỷ đồng. Số thu lệ phí trước bạ giảm 39% so cùng kỳ. Việc cấp GCN QSD đất, đấu giá QSD đất và thu tiền từ đấu giá còn chậm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Quý – PBT quận ủy, Chủ tịch UBND quận chỉ rõ công tác thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt thấp do nhiều nguyên nhân, bên cạnh việc chỉ tiêu thành phố giao tăng quá cao so với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thì nguyên nhân chủ quan đến từ việc chất lượng quản lý thuế chưa cao, còn để xảy ra tình trạng thất thu, bỏ sót nguồn thu.

Đồng chí nhắc nhở các cấp, ngành cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chấn chỉnh công tác quản lý thuế khối hộ, kiểm tra, rà soát lại tất cả các hộ thuộc diện phải nộp thuế hàng tháng, điều chỉnh doanh thu tính thuế sát với thực tế, kiên quyết xử lý nợ, tiến hành cưỡng chế thuế những hộ cố tình chây ỳ. Đồng thời, phải đẩy mạnh cấp GCN QSD đất, CCTTHC, tạo thuận lợi cho nhân dân; khẩn trương hoàn thành giao đất tái định cư, đấu giá đất 25 điểm xen kẹt và các dự án đấu giá đất, giải quyết các tồn tại về giao đất qua các thời kỳ ở các phường. Kiểm tra các doanh nghiệp có sử dụng đất nhưng chưa nằm trong sổ bộ quản lý hoặc còn nợ tiền thuê đất. Truy thu nợ đọng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp các hộ dân cư. Mặt khác, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra các doanh nghiệp, chống gian lận thuế. Tích cực thu vãng lai, tận thu cho ngân sách.

Đồng chí nhấn mạnh phải các cấp ngành liên quan trong quận phải nhận thức rõ trách nhiệm tham gia thực hiện cùng ngành thuế khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thành phố giao, trong đó có chỉ tiêu thuế NQD./.

Quỳnh An