Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 22/5/2017, Chủ tịch UBND thành phố đã ký Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông là thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin; thủ tục được sửa đổi, bổ sung là thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.