Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Triển khai tờ khai nộp phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển qua internet)

Mục đích: Giảm thiểu ách tắc tại các điểm thu phí cũng như hỗ trợ Doanh nghiệp giảm thời gian đến chờ nộp phí. Sở Tài chính Hải Phòng thông báo và gửi đến các Doanh nghiệp hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm khai báo tờ khai nộp phí (TKNP) như sau:

v Đăng ký tài khoản để đăng nhập vào phần mềm khai báo tờ khai nộp phí

Gửi mail đến địa chỉ “phicangbien@haiphong.gov.vn” với các thông tin như sau:

Tiêu đề: “ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN_(tên doanh nghiệp viết tắt)”

Nội dung e-mail:          

            Đề nghị tạo tài khoản cho doanh nghiệp

Mã doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Người đề nghị cấp:

Số điện thoại người đề nghị cấp:

Trong vòng 24h, sẽ có e-mail trả lời gồm 2 thông tin: “Tên tài khoản” và “Mật khẩu”.

Ghi chú:

Nếu gặp khó khăn trong việc đăng ký tài khoản liên hệ đồng chí Dương: 0904.451.879

Sau khi có tài khoản doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các bước sau:

v Cài đặt (Từ Bước 1 đến Bước 3 chỉ phải làm 1 lần)

-          Firefox phiên bản 51.0 trở xuống:  https://goo.gl/zJjspq

-          Cài đặt tool Adobe Reader để in TKNP: https://goo.gl/OTpiYt

B1: Nhập đường link: http://tokhaithuphi.haiphong.gov.vn/

-          Click Nhấp ngay để cài đặt. Để thực hiện cài đặt Sliverlight

Hoàn tất cài đặt Sliverlight. Tắt Firefox. Bật lại và đăng nhập đường dẫn:

http://tokhaithuphi.haiphong.gov.vn/B2: Thiết lập trang in

-          Thiết lập đầu trang và cuối trang để “Trống ”

B2: Thiết lập trang in

-          Thiết lập đầu trang và cuối trang để “Trống ”

B3: Thiết lập in Tờ khai nộp phí

(Lưu ý: Phải hoàn tất cài đặt tool Adobe Reader theo link trên )

-          Chọn Menu -> Tùy chọn-          Nội dung \ Phông và màu sắc \ Nâng cao

+ Thiết lập phông cho: Other Writing Systems-          Tắt chức năng cập nhật phiên bản của trình duyệt Firefox-         
Thiết lập trình in báo cáo: Dùng Adobe Acrobat (trong Firefox)

B4: Đăng nhập tài khoản doanh nghiệp được cấp

-          Nhập tài khoản và mật khẩu được cấp qua mail
-          Thiết lập trình in báo cáo: Dùng Adobe Acrobat (trong Firefox)

B5: Đăng kí tờ khai nộp phí

-          Tờ khai nộp phí -> Tờ khai nộp phíNhấn thêm mới  


Nhập đầy đủ thông tin và nhấn lưu lại  

-          Nhấn   để in tờ khai nộp phí

 
Nhấn nút  để in Tờ khai nộp phí

-          Sau đó chỉ việc cầm Tờ khai này cùng các giấy tờ liên quan đến các điểm thu phí để nộp tiền