Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Lễ trao Huy hiệu 30, 45 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2017, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII


Ngày 23/5/2017 Đảng bộ phường Quán Toan tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 45 năm tuổi đảng cho 59 đồng chí đảng viên và truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 10 đồng chí đảng viên.

           Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2016). Thực hiện Kế hoạch số 43 và kế hoạch số 52 của Ban thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, sáng 23/5/2017 Đảng bộ phường Quán Toan tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu30, 45 năm tuổi đảng cho 59 đồng chí đảng viên và truy tặng cho 10 đồng chí đảng viên 45 năm tuổi đảng.

            Dự buổi Lễ đ/c Đỗ Việt Hưng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, phụ trách phường; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đồng chí trưởng các đoàn thể phường, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30, 45 năm tuổi Đảng trên địa bàn phường.

Tại buổi Lễ, đ/c Nguyễn Hải Thu đảng viên đại diện cho các đồng chí được nhận Huy hiệu  Đảng phát biểu, nói lên quá trình cống hiến và đi theo Đảng của bản thân, cảm thấy xúc động khi được gắn Huy hiệu, hứa luôn trung thành với Đảng, đất nước, vận động con cháu, những người xung quanh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.

Đ/c Nguyễn Hải Thu đại diện cho các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu cảm tưởng
 
 Đ/c Đỗ Việt Hưng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, phụ trách phường
phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu đợt này

 Đ/c Đỗ Việt Hưng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, phụ trách phường phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu đợt này, đồng thời ghi nhận sự đóng góp, cống hiến của các Đảng viên, mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu của mình, luôn là tấm gương sáng tích cực để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.


 
Đ/c Mai Văn Tuyên- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo
 sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII


Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe đ/c Mai Văn Tuyên- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Theo đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những kết quả quan trọng từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị cho tới đưa vào Chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng.

 
Đ/c Lê Văn Thuận - Bí thư đảng ủy phường phát biểu ý kiến và triển khai chuyên đề năm 2017

 Phát biểu bế mạc buổi lễ, đ/c Lê Văn Thuận - Bí thư đảng ủy phường và triển khai chuyên đề năm 2017, đ/c nhấn mạnh, trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị - xã hội gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, tiếp tục làm cho toàn dân thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.


Một số hình ảnh tại buổi lễ:
 
Đ/c Đỗ Việt Hưng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, phụ trách phường
trao huy hiệu 45 năm
tuổi đảng cho thân nhân gia đình các đảng viên đã mất
 
 
 
 
 
 Lãnh đạo Quận ủy, Đảng ủy phường trao huy hiệu cho các đồng
chí 30 năm tuổi đảng và các đồng chí 45 năm tuổi đảng