Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Tòa án nhân dân quận Lê Chân thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Thảo

Tòa án nhân dân quận Lê Chân thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1958, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở cuối cùng: s 47/19 Chùa Hàng, phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Hiện ở đâu về ngay Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Số 54 Tô Hiệu- Lê Chân - Hải Phòng) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hòa đề nghị Tòa án tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Văn Thảo.

Hết thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Nguyễn Văn Thảo không có mặt thì Tòa án giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân quận Lê Chân trân trọng thông báo.