Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Triển khai KH số 47/KH-UBND Quận Hồng Bàng ngày 6/3/2017 về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận. 

Ủy ban nhân dân phường Sở Dầu đã lập kế hoạch và tiếp tục tổ chức các đoàn công tác phát thông báo, tuyên truyền vận động đến từng hộ dân, các tổ chức, hộ kinh doanh yêu cầu tự thực hiện việc giải tỏa hành lang giao thông trên các tuyến phố.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền đợt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông trên địa bàn phường diễn ra khá thuận lợi, đa phần người dân tự giác tháo dỡ trước giờ ra quân.

Một số hình ảnh ra quân đảm bảo trật tự đường hè:Tiến hành tháo giỡ các mái cứng vi phạm không gian đô thị


Các đồng chí lãnh đạo UBND phường chỉ đạo việc cưỡng chế các công trình vi phạm quy định về không gian đô thị