Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019

 Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Xuyên: Ưu tiên phát triển du lịch và dịch vụ.

 (HPĐT)- Ngày 10-6, Đảng bộ phường Ngọc Xuyên (Quận Đồ Sơn ) tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2010- 2015. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 6 Đảng bộ phường, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, thế mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng và nền kinh tế đô thị, phát triển kinh tế Ngọc Xuyên đa dạng về ngành nghề, theo hướng công nghiệp, dịch vụ và dịch vụ du lịch, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2009, số hộ nghèo ở chỉ còn 2,6%. Đảng bộ luôn giữ vững thành tích trong sạch vững mạnh, riêng năm 2007 và 2008 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 5 năm tới, Đảng bộ phường Ngọc Xuyên xác định, ưu tiên phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ du lịch; đa dạng hóa ngành nghề, tạo nhiều việc làm cho nhân dân; phấn đấu 100% chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm, không có chi bộ yếu kém./.