Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 ĐH Đảng bộ phường Bàng La (Đồ Sơn): Chú trọng dịch vụ kinh tế trang trại, du lịch sinh thái

 (HPĐT)- Đảng bộ phường Bàng La (quận Đồ Sơn) vừa tổ chức đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010- 2015. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân phường Bàng La phát triển kinh tế theo hướng nhiều ngành nghề, tăng tỷ trọng thương nghiệp, dịch vụ và trồng trọt. Đảng bộ chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang trồng màu, trồng cây ăn quả thu nhập cao, giữ vững thế mạnh nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, nuôi trang trại; duy trì nghề sản xuất muối. Đảng bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng, 85% số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 2 năm Đảng bộ phường đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc.
 5 năm tới, Đảng bộ và nhân dân phường tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng thương nghiệp, dịch vụ kinh tế trang trại, du lịch sinh thái; quy hoạch hợp lý các vùng phát triển kinh tế, đô thị; chú trọng vệ sinh môi trường; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% / năm trở lên; giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.