Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Tận tâm vì người lao động

Khi tổ chức công đoàn chưa thành lập, trong một năm tại Công ty TNHH công nghiệp giày Aurora Việt Nam liên tục xảy ra 2 cuộc đình công. Sau khi có tổ chức công đoàn, 10 năm nay chưa xảy ra vụ việc nào. Có thể nói đây là “kỷ lục” về giữ mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Có được thành công này là tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn công ty, trong đó có vai trò cá nhân đồng chí Đồng Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn.

Nói về vai trò của tổ chức công đoàn và cá nhân trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đồng Thị Phượng cho biết, Ban chấp hành Công đoàn Công ty tham mưu, phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức tuyên truyền tới công nhân, lao động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những buổi sinh hoạt tổ công đoàn, sinh hoạt đảng. Tranh thủ sự có mặt của đông đảo công nhân, lao động trong dịp tổng kết cuối năm, ban chấp hành công đoàn công ty phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm với mục tiêu “Vì quyền lợi đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của doanh nghiệp”.


Đồng chí Đồng Thị Phượng.

Để cuộc vận động được đông đảo công nhân, lao động hưởng ứng và trở thành chủ đề sinh hoạt thường xuyên, gần gũi với người lao động từ các dây chuyền sản xuất, đồng chí Đồng Thị Phượng bàn với Công đoàn công ty tổ chức hội thi kể chuyện “Sáng mãi tên Người”. Những câu chuyện giản dị, đời thường về Bác được công nhân, lao động kể lại đầy cảm xúc, tự hào và thực sự lôi cuốn, qua đó, tạo không khí làm việc sôi nổi, tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm trong doanh nghiệp được nâng cao. Là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, vấn đề bất đồng ngôn ngữ, văn hóa ứng xử, quản lý có thể dẫn đến nguy cơ tranh chấp lao động cao. Vận dụng tính linh hoạt, mềm dẻo trong ngoại giao, công tác vận động quần chúng của Bác, đồng chí Đồng Thị Phượng cùng Công đoàn công ty chủ động phối hợp với chủ sử dụng lao động xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở, trong đó chú trọng cơ chế đối thoại định kỳ. Ngoài ra, để xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp, Công đoàn công ty vận động chủ doanh nghiệp ký giao ước 3 không: “không kỳ thị, phân biệt đối xử; quấy rối, ngược đãi và cưỡng bức người lao động”. Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chuẩn về tuyển dụng, nội quy lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, đào tạo phát triển năng lực người lao động… Những tiêu chí trên được thực hiện chuẩn mực nhiều năm qua. Theo đó, doanh nghiệp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bình chọn là “Doanh nghiệp vì người lao động”, đội ngũ công nhân lành nghề ngày càng gắn bó với doanh nghiệp hơn.

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức thực hiện phong trao thi đua yêu nước trong công nhân, lao động, đồng chí Đồng Thị Phượng cho biết, vận dụng tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm của chủ tịch Hồ Chí Minh, Công đoàn công ty phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, (2013-2016), công ty có hơn 1000 đề án, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào sử dụng, tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng. Điển hình là đề án “cải thiện năng lượng” của đồng chí Nguyễn Văn Cường (bộ phận cơ điện) làm lợi cho doanh nghiệp 500 triệu đồng/tháng. Nhiều tấm gương lao động điển hình được lãnh đạo doanh nghiệp ghi nhận, đề bạt làm chủ nhiệm sản xuất (thay cho người Trung Quốc) như các đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thị Trang, Phạm Thị Huyền.

Học Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nói đi đôi với làm, đồng chí Đồng Thị Phượng được công nhân, lao động tin yêu, doanh nghiệp tín nhiệm, tin tưởng. Nhắc đến chị, công nhân, lao động công ty trìu mến gọi là “cán bộ công đoàn vì người lao động”.

Bạch Dương (Báo Hải Phòng)