Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019

I. KHỐI CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: 09 phòng        1. Văn phòng Sở: 0225.30822986

Chánh Văn phòng Nguyễn Bá Việt Phương  


       2. Phòng Tổ chức Pháp chế: 0225.3841315

Trưởng phòng Nguyễn Hữu Yên              


       3. Phòng Kế hoạch tài chính: 0225.3823155

Trưởng phòng Phạm Hồng Thắng           


       4. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình: 0225.3841316

Trưởng phòng Lê Văn Chương                


        5. Phòng Quản lý Văn hóa: 0225.3842662

Trưởng phòng Trần Thị Hòa                   


         6. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa: 0225.3853013

Trưởng phòng  Trịnh Văn Tú            


         7. Thanh tra Sở:                              0225.3832363

Chánh Thanh tra Trần Kim Chung         


        8. Phòng Quản lý Thể dục thể thao:   0225.3848442


9. Phòng Thể thao Thành tích cao:     0225.3847352

Trưởng phòng  Vũ Thị Tuyết Oanh         


II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 17 đơn vị


   1. Trung tâm Thông tin cổ động:    3.839.212 / 3.838.895

        Giám đốc Đào Đình Thắng                               

    2. Bảo tàng Hải Phòng                       3.823.451                      

        Giám đốc Nguyễn Văn Phương                         

   
     3. Trung tâm Văn hóa Hải Phòng      3.823.809


Phó Giám đốc phụ trách
Bùi Hồng Yến            


     4. Thư viện khoa học tổng hợp           3.735.394

        Giám đốc Vũ Văn Tuấn                                    


      5. Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch:      3.829.344    /    3.631.873

Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Diễm                         


     6. Trung tâm Phát hành Phim và chiếu bóng:            3.592.203

        Giám đốc Bùi Thế Lâm                                     


      7. Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật:                       3.838215 

        Giám đốc Nguyễn Thị Thảo       


        8.
Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật:             3.810.670/   3.745.799


         Giám đốc Đinh Thị Bích Liên                                       

     
      9. Trung tâm Đào tạo VĐV                                        3.847.683

        Giám đốc Nguyễn Đình Nghĩa                          


     10. Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình TDTT:     3.832.302

        Phó giám đốc phụ trách: Đặng Văn Hiếu                        


     11. Trung tâm Bóng đá                                                  3.552.329

        Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Thị Lý                          


     12. Ban Quản lý dự án các công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 3.852.944

Phó giám đốc phụ trách Vũ Thế Hỏa             

      13. Đoàn Kịch nói Hải Phòng:                        3.745.763

Trưởng đoàn Phùng Lệ Thu                              


     14. Đoàn Cải lương:                                         3.838.818 

Phó Trưởng đoàn phụ trách Hoàng Văn Thọ                        


     15. Đoàn Ca múa:                                             3.530.936

Trưởng đoàn Chu Tâm Huy                                


     16. Đoàn Nghệ thuật múa rối:                        3.849.398


Phó Trưởng đoàn phụ trách
 Nguyễn Thị Thu Thủy                          


      17. Đoàn Chèo Hải Phòng:                             3.631.061

Trưởng đoàn Vũ Huy Thành