Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn cả nước bệnh dại đã xảy ra tại 18 tỉnh, thành phố và gây tử vong 35 người. Tại thành phố Hải Phòng, các địa phương chưa thực sự quan tâm tới công tác quản lý đàn chó, mèo nuôi; còn tình trạng chó thả rông, nguy cơ cắn người gây thương tích, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng cộng đồng; đặc biệt kết quả tiêm vc xin phòng bệnh, dại cho đàn chó, mèo nuôi năm 2017 trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ thấp (36,2%), không đảm bảo tỷ lệ miễn dịch quần thể theo quy định.

Đ tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại; ngày 07/8/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch, bệnh động vật thành phổ khẩn trương triển thực hiện một số nội dung.

Trong đó, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh dại ở người và động vật trên địa bàn; tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó, số lượng chó nuôi ở từng khu dân cư; thống kê, lập danh sách số lượng chó nuôi chưa được tiêm phòng dại trong đợt tiêm phòng chính triển khai từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2017, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật huyện, quận để xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh dại bổ sung năm 2017; công khai các hộ nuôi chó không chấp hành quy định tiêm phòng vắc xin dại, kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc, các tổ chức và cá nhân nuôi chó, mèo thực hiện đúng quy định; chỉ đạo trưởng thôn, tổ trưởng dân phố phối hợp nhân viên thú y cấp xã trực tiếp kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp chó, mèo mắc bệnh dại, báo cáo ngay về Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, quận và áp dụng các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y; quy định cụ thể việc bắt giữ, thông báo và xử lý chó thả rông ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị trên địa bàn quản lý; phối hợp cùng ngành y tế áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho người…

Chi tiết văn bản xem tại đây./.