Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019


          Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an thành phố vừa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2017-2020. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố và đại diện các đơn vị công an, tuyên giáo các quận huyện.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ: xuất phát từ vai trò vị trí của thành phố cảng, tính chất, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, giữ thế chủ động trên mặt trận chính trị, tư tưởng văn hóa, Công an thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cần chủ động, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng và định hướng dư luận. Phối hợp tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và ngành dọc hai bên các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng hình tượng đẹp về người chiến sỹ công an “vì nước quên thân vì dân phục vụ”. Phát hiện giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng trong nhân dân, kịp thời định hướng cho báo chí tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hai đơn vị đã trao đổi và thống nhất ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2020. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp theo 9 nội dung, tập trung vào một số lĩnh vực như định hướng tư tưởng, xây dựng đề án tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, những chiến công thành tích, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng công an nhân dân, các biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị của Công an thành phố, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên...

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đã thay mặt 2 cơ quan cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự phối hợp giữa 2 cơ quan, đơn vị. Sau lễ ký kết, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai cụ thể nội dung chương trình ký kết đến từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động đối với chủ trương, chính sách của Đảng về an ninh trật tự. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng” cho đồng chí Giám đốc Công an thành phố vì những đóng góp cho ngành Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố./.

Lưu Tuấn

Tạp chí Sinh hoạt chi bộ