Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Thực hện công văn số 863/SLĐTBXH-NCC của Sở LĐTBXH thành phố Hải phòng ngày 10/4/2017 và công văn số 2415/SLĐTBXH-NCC của Sở LĐTBXH thành phố Hải phòng ngày 05/9/2017; UBND phường Quang Trung ra Quyết định số 49/QĐ-UBND phường Quang Trung  ngày 12/10/217 về thành lập tổ công tác liên ngành xác nhận và thực hiện cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với thân nhân liệt sỹ không còn giấy tờ.


Trải qua các thời kỳ kháng chiến, chiến tranh khốc liệt nhiều cơ quan quản lý thay đổi, người hy sinh, bị thương không còn lưu giữ được hồ sơ, bản thân quân nhân, dân quân du kích, thanh niên xung phong, người phục vụ kháng chiến theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ lên đường không nghĩ đến giấy tờ riêng cho mình và cũng không giữ được giấy tờ gốc...Với sự vào cuộc quyết tâm, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ LĐTBXH tổ chức rà soát, xem xét giải quyết hồ sơ xác nhận cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho 03 trường hợp đối với thân nhân liệt sỹ  theo quy trình.


Những việc làm hôm nay chính là hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất, bày tỏ tấm lòng thành kính, một nén tâm nhang của thế hệ đi sau- những người làm công tác thương binh xã hội đối với những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.