Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2019

Chiều 2/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố hợp tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần thứ 45, năm 2017. Các đồng chí: Phạm Văn Vương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Hoàng Thiềng, Thường trực Hội Nhà báo thành phố đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Hải Phòng, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương tại Hải Phòng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý các Dự án cầu Hải Phòng đã cung cấp thông tin cho báo chí về tiến độ triển khai 2 dự án xây dựng cầu Hàn và cầu Đăng tại huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng. Đến nay, 2 dự án thi công ước đạt 80% giá trị khối lượng thực hiện. Để bảo đảm hoàn thành tiến độ đề ra, Ban Quản lý các Dự án cầu Hải Phòng đã chỉ đạo nhà thầu bố trí đủ nhân lực, thiết bị, duy trì chế độ làm việc 3 ca liên tục. Ban Điều hành và Tư vấn giám sát quản lý chặt chẽ về chất lượng công trình, duy trì chế độ giao ban tuần để cập nhật tiến độ, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Đến nay, tiến độ thi công cả 2 cây cầu trên cơ bản đáp ứng yêu cầu mục tiêu hoàn thành công trình vào ngày 31/12/2017 và khánh thành, đưa vào khai thác, sử dụng vào ngày 1/1/2018.

Thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong tháng 10 và 10 tháng năm 2017, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố cho biết, tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, một số ngành, lĩnh vực tiếp tục có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư, sản lượng hàng hóa qua cảng, du lịch…Thành phố đã khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị quan trọng để từng bước cụ thể hóa phát triển không gian đô thị thành phố theo chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; tình hình chính trị, xã hội tiếp tục được ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy, hai tuần qua các cơ quan báo chí đều thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, bám sát định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí. Các cơ quan báo, đài thành phố đã tuyên truyền sâu rộng, tích cực về nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại kỳ họp; tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo thành phố; các biện pháp thu hút đầu tư; xây dựng nông thôn mới; đổi mới giáo dục; tiến độ các dự án đô thị, công trình giao thông trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng và phát triển du lịch của thành phố…

Trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền một số nội dung như: những nét mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2017 và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; kết quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; công tác bảo đảm an sinh xã hội…

Nguyễn Thu Hường

Văn phòng Thành ủy