Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Đảng ủy phường Quán Toan tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 07-11-2017 và quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/QU ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

 

      Sáng 02/11/2017, Đảng ủy phường Quán Toan tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2017 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/QU ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Dự Hội nghị có đ/c Đỗ Việt Hưng - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy, phụ trách phường; các đ/c là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường; các đ/c là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường; các đ/c là trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2017, các đ/c cấp ủy các chi bộ, các đ/c đảng viên các chi bộ trường học.

       Đợt 07/11/2017, Đảng bộ phường Quán Toan có tổng số 04 đồng chí được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 01 đồng chí 45 năm, 01 đồng chí 40 năm, 02 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

       Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đ/c Đỗ Việt Hưng- Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy, phụ trách phường ghi nhận những đóng góp, hy sinh của các đồng chí đảng viên cho Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng chí đề nghị các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng địa phương nơi cư trú, góp phần chung vào xây dựng Đảng bộ quận vững mạnh.

       Sau phần lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng ủy phường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/QU ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tại Hội nghị đ/c Lê Văn Thuận – Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường đã quán triệt một số nội dung cơ bản về sự cần thiết, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp của Nghị quyết số 09-NQ/QU. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy cơ sở, các trường học tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo tiến độ thời gian theo Kế hoạch số 69-KH/QU ngày 06/11/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới./.