Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Căn cứ luật tổ chức chính quyền điạ phương năm 2016; Thực hiện Kế hoạch số 12 ngày 27/10/2016 của Thường trực HĐND phường về việc tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND phường.

Ngày 28/12/2017 (Thứ năm). Tại Hội trường UBND phường Quang Trung (Số 48 Phan Bội Châu), HĐND phường tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND phường.

Tới dự với Kỳ họp có đồng chí Đỗ Việt Hưng – UVTV – Trưởng Ban Tổ chức quận ủy phụ trách phường; đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn – QUV – Chánh thanh tra UBND quận phụ trách phường; Đ/c Nguyễn Thành Sơn – Đại biểu HĐND quận Hồng Bàng; Đ/c Đoàn Việt Tùng – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường; Đ/c Hà Đình Thắng – Phó Bí thư – chủ tịch UBND phường, các đ/c PCT HĐND, UBND phường, trưởng các đoàn thể phường, Công an phường, trường học, Bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, các đồng chí đại biểu HĐND phường.


Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Các nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại Kỳ họp này là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Đây là những vấn đề không chỉ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm mà còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn phường. Đề nghị các vị đại biểu cần nghiêm túc đánh giá, phân tích cụ thể, làm rõ những hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của từng ngành, từng bộ phận chuyên môn trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp thiết thực cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018.

 Phát biểu chỉ đạo kỳ họp đồng chí Đoàn Việt Tùng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các đ/c đại biểu HĐND phường, các vị đại biểu khách mời và đại diện cử tri của phường tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ, dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào nội dung kỳ họp, nhất là các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để Nghị quyết của HĐND phường thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi, đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong phường.


 Tại kỳ họp này, HĐND phường đã thảo luận trên cơ sở hướng dẫn nội dung thảo luận của Chủ tọa kỳ họp. Các đ/c đại biểu HĐND phường và đại biểu khách mời đã tích cực tham gia thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm cao về những nội dung trình tại kỳ họp. Đã có 04 ý kiến phát biểu thảo luận tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung vào chương trình, kế hoạch, tờ trình và Nghị quyết. Các ý kiến tham gia góp ý đều tâm huyết, trí tuệ, sâu sắc, trách nhiệm đánh giá, đúng, đầy đủ các nội dung của kỳ họp, không khí thảo luận tại kỳ họp sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần đổi mới, mang tính xây dựng. 

Tại phiên chất vấn có 05 câu hỏi chất vấn tập trung vào những vấn đề lớn, nổi cộm, phản ánh được nguyện vọng của cử tri như: thực hiện Ngân sách không đảm bảo cho các hoạt động theo dự toán được HĐND phường phê chuẩn; Công tác chỉnh trang đô thị tại tuyến đường Tam Bạc; Công tác quản lý của chính quyền về hoạt động nuôi, giữ trẻ tự phát trên địa bàn phường; Kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo trên địa bàn phường năm 2017, nhiệm vụ giải pháp về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020; Kết quả thực hiện thu thuế ngoài quốc doanh năm 2017 và biện pháp, giải pháp thực hiện năm 2018.

Các câu hỏi đặt ra ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào những vấn đề mà cử tri và nhân quận đặc biệt quan tâm. Đồng chí Hà Đình Thắng - Chủ tịch UBND phường báo cáo trả lời chất vấn nghiêm túc, rõ ràng, nhận rõ trách nhiệm cá nhân, có tinh thần cầu thị, nội dung trả lời khá đầy đủ, giải đáp các vấn đề cử tri và nhân dân phường quan tâm trong từng lĩnh vực khẳng định những việc đã làm được, những việc chưa làm được và chỉ rõ những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 


Tại Kỳ họp thứ 5 này, HĐND phường đã thông qua 03 Nghị quyết: Chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018; Dự toán thu chi ngân sách phường năm 2018; Kế hoạch kỳ họp thường lệ HĐND phường năm 2018.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐND phường ghi nhận, đánh giá cao sự tập trung của UBND phường trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2017. Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND phường khẩn trương hoàn chỉnh các tài liệu liên quan, cụ thể hóa Nghị quyết mà HĐND phường đã thông qua tại kỳ họp này; chỉ đạo các ngành, đơn vị, bộ phận chuyên môn trong phường xây dựng, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết; có giải pháp cụ thể, khắc phục tồn tại; đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm người đứng đầu các ngành; thường xuyên bám sát thực tiễn, sâu sát với nhân dân. 

Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND phường tổ chức tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp, tích cực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử, tăng cường vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018./.