Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018.

            Thông tin chi tiết xem tại đây