Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Cho phép sử dụng tên địa danh “Cát Bà” để đăng ký nhãn hiệu “Cát Bà Xanh” cho sản phẩm nước mắm và mật ong

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc cho phép sử dụng tên địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với tên địa danh vùng sử dụng nhãn hiệu “Cát Bà Xanh” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận.

Theo đó, UBND thành phố cho phép UBND huyện Cát Hải được sử dụng tên địa danh “Cát Bà” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Cát Bà Xanh” cho sản phẩm nước mắm và mật ong; giao UBND huyện Cát Hải có trách nhiệm xây dựng và ban hành các quy chế, quy trình quản lý nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của UBND huyện Cát Hải.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Nguyễn Hải