Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

và các văn bản hướng dẫn thi hành hành Luật

          Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2030/BTC-QLCS ngày 13/02/2018 về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và UBND thành phố Hải Phòng tại Công văn số 1811/VP-TC ngày 09/4/2018 về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các chính sách có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Ngày 11-12/5/2018, Sở Tài chính Hải Phòng đã phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (DPAS) của Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính tổ chức tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố.         

Toàn cảnh hội nghị

          Đến dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản và lãnh đạo, chuyên viên Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính; Lãnh đạo và toàn bộ cán bộ công chức Sở Tài chính Hải Phòng; cùng các Lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng tài sản công, kế toán - tài chính tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và đơn vị có sử dụng kinh phí nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

          Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội thống nhất thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm hại tài sản công; khai thác hợp lý, hiệu quả; tạo nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản. Tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị có quản lý, sử dụng tài sản công đều phải nghiêm túc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật này; do đó nội dung lớp tập huấn là rất cần thiết cho các đơn vị tham gia.

          Trong buổi hội nghị tập huấn, các cán bộ cũng đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc liên quan quy định của pháp luật và từng bước tiếp thu, bổ sung thêm những kiến thức bổ ích, nắm bắt được nhiều kỹ năng nghiệp vụ quan trọng giúp công tác quản lý, sử dụng tài sản công đạt được hiệu quả cao nhất.​/.