Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020
Tải về tại đây: mưa đá nắng nóng.pdf