Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Tải về tại đây: mưa đá nắng nóng.pdf