Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Tải về tại đây: mưa đá nắng nóng.pdf