Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2019
Tải về tại đây: lũ quét - sạt lở.pdf