Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019
Tải về tại đây: lũ quét - sạt lở.pdf