Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2019
 1. Đặt Font chữ mặc định trong Word 2003
Bước 1: Từ giao diện chính, hãy click menu Format, chọn Font...
Bước 2: Khi hộp thoại Font mở ra, bạn tiến hành chọn tên Font, kiểu Font (in đậm, in nghiêng, gạch chân) và cỡ chữ. Rồi nhấn Default...
Bước 3: Khi hộp thoại xác nhận hiện ra, hãy bấm Yes để chấp thuận
2. Đặt Font chữ mặc định trong Word 2007, Word 2010
Bước 1: Từ giao diện chính của Word, click vào mũi tên nhỏ cạnh nút Font hoặc ấn Ctrl+D để mở hộp thoại Font 5 Dịch vụ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Vĩ An và Khách hàng. Mọi hình thức cung cấp cho bên thứ 3 đều không được phép
Bước 2: Khi hộp thoại Font xuất hiện, hãy tiến hành chọn loại Font, kiểu Font, cỡ chữ cùng 1 vài tùy chỉnh khác rồi nhấn Default...
Bước 3: Khi hộp thoại xác nhận hiện ra, hãy nhấn Yes để chấp thuận
3. Đặt font chữ mặc định Word 2013, Word 2016 
 Bước 1: Bạn nhấn vào tab Home rồi nhìn xuống nhóm thiết lập Font, click vào biểu tượng mũi tên. Hoặc có thể nhấn nhanh tổ hợp phím Ctrl + D. 6 Dịch vụ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Vĩ An và Khách hàng. Mọi hình thức cung cấp cho bên thứ 3 đều không được phép
Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Font để người dùng chọn chọn lựa font muốn đặt mặc định trên Word. Trong mục Font nhấn chọn vào font chữ muốn đặt làm mặc định, rồi nhấn tiếp vào nút Set As Default ở bên dưới như hình. Ngoài ra bạn có thể chọn lựa cỡ chữ trong cột Size hoặc kiểu chữ trong cột Font style làm mặc định.
Bước 3: Xuất hiện một hộp thoại hỏi người dùng muốn đặt font chữ mặc định cho văn bản hiện tại (This document only) hay sử dụng cho toàn bộ văn bản (All documents based on the Normal.dotm template). Nhấn chọn vào All documents based on the Normal.dotm template, rồi nhấn OK để lưu lại là xong. 7 Dịch vụ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Vĩ An và Khách hàng. Mọi hình thức cung cấp cho bên thứ 3 đều không được phép Như vậy Quản trị mạng đã hướng dẫn bạn cách đặt font chữ mặc định trên Word với tất cả các phiên bản khác nhau. Nhìn chung các thao tác đặt font mặc định trên các phiên bản Word đều thực hiện tương tự như nhau