Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Đảng ủy UBND phường Quán Toan tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng 24-5-2018, Đảng ủy phường Quán Toan  tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, sự tự giác, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã thực sự thấm sâu vào đời sống nhân dân, tạo được chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Nhân dịp này Đảng ủy phường quyết định khen thưởng 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy phường Quán Toan đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 07 đồng chí(trong đó trao huy hiệu cho 01 đồng chí 45 năm tuổi đảng, 02 đồng chí 40 năm tuổi đảng, 04 đồng chí 30 năm tuổi đảng).

Đại diện các đảng viên nhận huy hiệu đảng đợt này, đ/c Lê Xuân Phát Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ tổ dân phố Đường 5/4, đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng đã hứa với Đảng, tự hứa với lòng mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên cộng sản, làm thật tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn, thách thức để xứng đáng lòng tin của đồng chí, đồng đội của đảng bộ, chi bộ mà nhân dân gởi gắm lòng tin. Thật sự là tấm gương tiêu biểu, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác Hồ. Cùng với đảng bộ, chi bộ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh và tham gia đóng góp công sức vào chương trình, nội dung đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng..
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hưng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy, Phụ trách phường chúc mừng các bác, các đồng chí được nhận Huy hiệu đảng đợt  19/5/2018 đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ phường trong thời gian tới tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức nhiều phong trào, mô hình có hiệu quả tạo sự lan tỏa trong trong toàn xã hội./.