Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Hội người cao tuổi phường Quán Toan tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam; Mừng thọ, Chúc thọ Người cao tuổi năm 2018

Sáng ngày 06/6 tại Nhà văn hóa phường Quán Toan, Hội Người cao tuổi phường tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam; Chức Mừng thọ, Chúc thọ Người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi.

Hội Người cao tuổi, đã ôn lại truyền thống 77 năm qua của Người cao tuổi Việt Nam. Trải qua từng giai đoạn lịch sử, Người cao tuổi luôn giữ vai trò quan trọng, trong thời kỳ chiến tranh, tiếng nói và uy tín của Người cao tuổi luôn được phát huy, góp phần to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Người cao tuổi tiếp tục thể hiện vai trò của mình bằng uy tín và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, góp sức với Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. 

Lễ Mừng thọ, Chúc thọ Người cao tuổi được tổ chức nhằm tôn vinh, ghi nhận và động viên Người cao tuổi trên toàn phường nêu gương sáng trong việc xây dựng gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời trở thành nét văn hóa kính già, trọng lão trong đạo lý sống của người dân Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò “Cây cao bóng cả” của Người cao tuổi trong gia đình và toàn xã hội. Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng Người cao tuổi theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Năm nay Người cao tuổi phường Mừng thọ 117 cụ 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi.

Trong lễ mững thọ đ/c Lê Văn Thuận – Bí thư Đảng ủy phường phát biểu đề nghị các Cấp ủy chi bộ và Chi hội Người cao tuổi các cụm dân cư cần thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các cụ tham gia các hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe qua đó mong muốn các cụ mặc dù tuổi cao, nhưng các cụ tiếp tục tuyên truyền, vận động con cháu trong gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;  tuyên truyền, vận động con cháu trong gia đình thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng phường Quán Toan ngày một phát triển và đi lên.