Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Sáng 18/6, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các xã, thị trấn với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tháng 5 và 5 tháng năm 2018.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tháng 5/2018, tổng thu ngân sách nhà nước giao các xã, thị trấn đạt 29,6% chỉ tiêu giao Quý II; luỹ kế 5 tháng thực hiện đạt 35,7% dự toán năm. Đến hết 5 tháng chỉ có 3/7 chỉ tiêu giao thu hoàn thành trên 41,7% dự toán là: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 59%; Phí, lệ phí 54,7%; hoa lợi công sản 56,1% dự toán; 4/7 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Hiện nay, tỷ lệ hoàn thành dự toán thu ngân sách của các xã, thị trấn còn thấp.

Các xã, thị trấn cơ bản đã nỗ lực, tập trung cho công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu; số lượng hồ sơ đã lập nhiều hơn chỉ tiêu, kế hoạch giao, chất lượng hồ sơ tương đối tốt, minh bạch, rõ ràng về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch cũng như tình trạng tranh chấp. Một số đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu là: Dương Quan, Tân Dương, Lập Lễ, Phục Lễ, Hòa Bình, Thủy Đường, Kênh Giang, Đông Sơn, Quảng Thanh, Thủy Sơn, Thủy Đường.

Trong công tác quản lý đất đai, một số xã thực hiện tốt việc đăng ký đất đai như: Quảng Thanh, Phù Ninh, Tam Hưng; các xã còn lại đang thực hiện việc đo vẽ, lập sổ đăng ký đất đai nhưng tiến độ còn chậm. Các địa phương cũng phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm đào tạo nghề mới cho lao động; quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội, các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền hưởng ứng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Thực hiện tốt nhiệm vụ nắm chắc tình hình diễn biến của các đối tượng, tình hình liên quan đến giải phóng mặt bằng, hoạt động tôn giáo để kịp thời giải quyết ngay tại cấp cơ sở...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ của các xã, thị trấn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục; chưa chủ động phối hợp với phòng chuyên môn của huyện để tìm giải pháp khắc phục những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, đa số các đơn vị nộp báo cáo còn chậm, chất lượng chưa báo cáo hạn chế…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo những tồn tại, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện tập trung vào công tác thu ngân sách; công tác xử lý rác thải; quản lý đất đai...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận những kết quả mà các địa phương đã thực hiện trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng tiếp theo, đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần thẳng thắn nhìn nhận tồn tại để tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và thực hiện quyết liệt hơn trong việc thu ngân sách trên tất cả các chỉ tiêu, sắc thuế được giao; triển khai hiệu quả kế hoạch tăng thu, quản lý ngân sách năm 2018; thực hiện quyết toán ngân sách năm 2017; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc lập và hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đất ở lần đầu, cấp đổi đất nông nghiệp sau dồn thửa, đổi điền. Hoàn thiện việc đăng ký đất đai, lập và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nhất là các dự án lớn của thành phố trên địa bàn huyện....

Phòng VH&TT