Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2019

Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sáng 19/6, tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã Quảng Thanh, Lâm Động, Lưu Kiếm, Phục Lễ, Tổ Đại biểu HĐND thành phố bầu tại huyện đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện.


Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri về nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 7; Tóm tắt Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Đề án về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố; Đề án về cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng; Đề án về mức thu học phí năm học 2018 – 2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) thành phố Hải Phòng; Đề án về Chương trình việc làm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020; Đề án về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030; Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; Đề án quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2025; Báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ hợp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV (nội dung liên quan đến địa phương).

Các cử tri huyện bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm. Nhất trí, đồng tình với những nội dung kỳ họp tới, các cử tri cũng nghị tới đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố những ý kiến tập trung vào các vấn đề: Nhanh chóng xây dựng khu tái định cư Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; đầu tư nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới; vấn đề thu gom, xử lý rác thải; ô nhiễm môi trường; đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông và nhiều nội dung khác.

Các đại biểu HĐND thành phố tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố./.

Phòng VH&TT