Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Thông báo số 288/TB-UBND ngày 22/6/2018 củaỦy ban nhân dân huyện về việc hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyểncông chức cấp xã năm 2018