Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, sáng ngày 28/6/2018, Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Tới dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Đảng ủy viên phụ trách Thanh niên, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Trường, đoàn viên Chi đoàn Cơ quan.
Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Lê Thị Mến – Bí thư Đoàn Trường đã trình bày dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn Trường. Báo cáo nêu bật về đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động Đoàn 6 tháng đầu năm 2018; những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác chuyên môn; các hoạt động nghiên cứu thực tế, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia công tác xây dựng Đảng và một số hoạt động khác.
Trên cơ sở dự thảo báo cáo sơ kết, các đồng chí đoàn viên đã sôi nổi thảo luận, góp ý, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Cương, đảng ủy viên phụ trách thanh niên biểu dương các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của Đoàn Thanh niên Trường. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý một số điểm Đoàn cần rút kinh nghiệm trong hoạt động và định hướng một số nội dung công tác lớn trong nửa cuối năm 2018 nhằm phát huy hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà trường.
Lê Thị Mến
Bí thư Đoàn Trường