Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2019
Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức thành công kỳ họp thứ 6
Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 28/6/2018, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Mai Phương và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ứng cử tại huyện; lãnh đạo UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, đại biểu HĐND, UBND các xã, thị trấn và đại biểu cử tri huyện.Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện diễn ra trong 02 ngày từ ngày 28/6 đến ngày 29/6/2018. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kfy 2016-2021. Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng đầu năm; quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng cuối năm 2018; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017; thông qua kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2019 (dự kiến lần 1); quyết định chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018;  xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện tham gia vào nội dung kỳ họp; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện; miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện; chất vấn, xem xét trả lời chất vấn, báo cáo giải trình và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành chất vất các nội dung liên quan đến các vấn đề mà dư luận quan tâm như: Giải pháp khắc phục tình trạng giáo viên Tiểu học ít quan tâm đến giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống; giải pháp quản lý nhóm trẻ ngoài công lập; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng loạn giá thuốc; quản lý thực phẩm chức năng; giải pháp khắc phục tình trạng trộm cắp tại các nhà dân; vấn đề nhập, tách khẩu; thủ tục cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ; chất lượng nước của các nhà máy nước; giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; tháo dỡ cột điện cũ. Các nội dung chất vấn đã được UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trả lời, giải trình cụ thể, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thực hiện.Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua 04 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017; nghị quyết ban hành kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Tiên Lãng (dự kiến lần thứ nhất); nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; đồng thời thông qua 05 nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Phạm Hồng Thái - Nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng và ông Bùi Đặng Nga - Nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện đối với ông Trần Đình Nhuận - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng và ông Lương Văn Công - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện đối với ông Phạm Văn Giang - Bí thư Đảng ủy xã Cấp Tiến; nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện đối với bà Phạm Thị Lan - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT và nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Lê Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình đề ra, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân toàn huyện. Công tác chuẩn bị kỳ họp nhận được sự quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao của Thường trực Huyện ủy; sự vào cuộc tích cực của Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể huyện. Các cơ quan được giao chuẩn bị nội dung kỳ họp đã có sự chuẩn bị tích cực, làm việc khẩn trương, trách nhiệm góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp./.

(NT)