Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2019
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, đến nay diện tích lật đất 6.500 ha, bằng 85.5% diện tích kế hoạch gieo cấy; diện tích bừa cấy 800 ha; tổng diện tích mạ đã gieo 280 ha, trong đó sớm 30ha, trà trung 180 ha, trà muộn 70 ha, diện tích lúa mùa đã cấy 5 ha.
Như vậy, tiến độ làm đất và gieo cấy lúa mùa rất chậm so với kế hoạch đề ra, để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa và kịp thời chăm sóc cho trà lúa mùa sớm sinh trưởng và phát triển tốt và đảm bảo đủ mạ để cấy hết diện tích theo kế hoạch đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy động tối đa nguồn nhân lực, máy móc khẩn trương làm đất phục vụ gieo cấy lúa vụ Mùa 2018; chỉ đạo hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống trước khi gieo mạ và phun thuốc trừ rầy cho taofn bộ diện tích trước khi nhổ cấy 2-3 ngày; đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, cấy đúng thời vụ và kết thúc trước ngày 15/7/2018; đối với lúa mùa đã cấy hướng dẫn nông dân khẩn trương bón thúc để lúa đẻ nhánh, thời gian bón sau cấy 5-7 ngày. Các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp với các địa phương tổ chức hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa đến tận các hộ nông dân. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn điều tiết nước phục vụ sản xuất.
(VT)