Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2019

44 thí sinh tham gia thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

Nhằm tạo nguồn đội ngũ công chức có năng lực, trình độ đáp ứng từng vị trí việc làm để bổ sung vào các chức danh còn thiếu tại các xã, thị trấn; trong 02 ngày, từ 07-08/7/2018, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thủy Nguyên đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018.

 

Kỳ thi tuyển năm nay có 44 thí sinh tham gia dự tuyển đối với 5 chức danh công chức: Văn phòng – Thống kê, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Tài chính – Kế toán, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội.

Các thí sinh dự tuyển trải qua 3 phần gồm: môn kiến thức chung, tin học và nghiệp vụ chuyên môn. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành gắn với từng chức danh theo yêu cầu, vị trí của việc làm cần tuyển, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của cơ quan sử dụng công chức./.

Phòng VH&TT