Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2019
Ban Chỉ đạo Cụm mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự 04 xã Biên giới biển và Đồn Biên phòng Vinh Quang tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2018

Chiều ngày 10/7/2018, Ban Chỉ đạo Cụm mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự 04 xã Biên giới biển và Đồn Biên phòng Vinh Quang tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2018, bổ khuyết nhiệm vụ quý III năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đức Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Trong quý II năm 2018, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Tiên Lãng cơ bản ổn định. Trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, trọng án xảy ra. Chính quyền địa phương các xã biên giới biển đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xem xét giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường bộ ven biển, không để phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Tình hình an ninh trật tự khu vực nuôi ngao thử nghiệm được đảm bảo, 12 hộ được tạm giao nuôi thử nghiệm cơ bản chấp hành đúng cam kết với chính quyền địa phương. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức theo đúng quy định pháp luật, lễ nghi tôn giáo, an ninh trật tự được đảm bảo. Đồn Biên phòng Vinh Quang phối hợp với Công an huyện, xã Đông Hưng tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm, xử lý, giải quyết 02 vụ/02 nạn nhân gặp nạn trong quá trình khai thác thủy sản trên biển, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại: Kết quả phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm còn chưa cao; tình hình hoạt động trộm cắp tài sản tuy đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đức Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo Cụm mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự 04 xã Biên giới biển và Đồn Biên phòng Vinh Quang trong quý II/2018, đồng chí yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2018, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là 04 xã: Vinh Quang, Tiên Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng phối hợp với Đồn Biên phòng Vinh Quang tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết lãnh đạo của Huyện ủy về công tác quốc phòng - an ninh; phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình không để bị động bất ngờ; tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân trong việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, địa phương nhất là trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án; tích cực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã còn lại theo chương trình, kế hoạch đã đề ra./.

(NT)