Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện An Dương khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021

          Sáng 18/7, HĐND huyện An Dương khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 7 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng –an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và bàn một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tới dự.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND huyện An Dương khóa 19

Sau lời khai mạc của chủ tọa kỳ họp, thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Trường Sơn -Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện trình bày Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của huyện. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm nay, huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản đạt 544,6 tỷ đồng, đạt 58,55% kế hoạch, bằng 102% so với cùng kỳ, năng suất lúa vụ xuân bình quân đạt 70,01 tạ/ha. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp huyện quản lý ước thực hiện 153,5 tỷ đồng, đạt 50,25% so với KH, tăng 9,17% so với cùng kỳ, theo giá thực tế đạt 203,5 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 1.781,7 tỷ đồng đạt 52,16% KH, tăng 12,5% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước thực hiện 447,5 tỷ đồng, đạt 51,38% KH, tăng 13,61% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 477,5 tỷ  đồng, đạt  54,8% dự toán năm TP giao, bằng 113,8 so cùng kỳ. Trong đó, Thu cân đối ngân sách trên địa bàn gần 216, 7 tỷ đồng, đạt 60,8% dự toán năm thành phố giao, bằng 136,5% so cùng kỳ.  Hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục phát triển ổn định, đạt yêu cầu đề ra; Huyện tham gia tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2018 đảm bảo an toàn, đúng quy định; An ninh trật tự tự, TTANGT trên địa bàn ổn định. Đến nay toàn huyện đạt bình quân 18,13/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tiếp đó, Kỳ họp nghe các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2017; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; các báo cáo của UBND huyện về giải quyết các kiến nghị của cử tri; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ  tháng cuối năm 2018; tờ trình về thông qua dự kiến lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2019; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2019; nghe báo cáo của UBMTTQ huyện về kết quả thực hiện công tác tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của các ban của HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và các báo cáo của một số ngành, đơn vị liên quan.

Kỳ họp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy về một số nhiệm vụ của đị phương trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện và các đại biểu HĐND tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là chức năng giám sát theo luật định; đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý các địa phương, đơn vị tập trung cao độ thực hiện phương châm 4 tại chỗ phòng, chống cơn bão số 3 đang đổ bộ vào đất liền.

          Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện dành thời gian thỏa đáng cho vệc chất vấn, trả lời chất vấn lãnh đạo các Phòng Tài nguyên & Môi trường; Kinh tế - Hạ tầng; Giáo dục & đào tạo xung quanh nhiều vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân đang quan tâm, như: Công tác quản lý, sử dụng đất đai; trật tự xây dựng, quản lý điện nông thôn; giao thông, thủy lợi; quản lý chợ nông thôn, an toàn thực phẩm; công tác xã hội hóa giáo dục, việc quá tải tạicác trường học; quản lý nhóm trẻ gia đình; thực hiện bán trú tại các trường tiểu học,vv.. Các câu hỏi đúng trọng tâm, rõ ràng, truyền tải những quan tâm, bức xúc cử tri gửi đến các ban, ngành của huyện. Phần trả lời chất vấn của UBND huyện đi thẳng vào các nội dung câu hỏi đại biểu đặt ra, cơ bản đáp ứng yêu cầu, trả lời hết câu hỏi, nêu nguyên nhân và xác định trách nhiệm, giải pháp và thời gian thực hiện.

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp, đồng chí Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên – Lê Anh Quân phân tích làm rõ một số vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh  6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội nghũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp....

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao với cử tri và nhân dân, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện An Dương khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách của huyện năm 2017; nghị quyết về dự kiến lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2019; nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 ; Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện.

Ngày 18/7/2018

Th/h: Phan Ánh