Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019
Sáng ngày 28/7/23018, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, UBND phường đã tiến hành đợt tổng vệ sinh khu vực đê bao, thuộc liên tổ dân phố A.
Đợt tổng vệ sinh thu hút sự tham gia của lực lượng quản lý đô thị, các tổ chức hội: Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn thanh niên phường và các tổ dân phố.
Đoạn đê bao có chiều dài 50m, lượng rác thải khoảng 15 khối.
Ngoài ra, một số cây gẫy đổ, sà xuống mặt đê cũng được chặt bỏ. Mặc dù trời mưa, nhưng công tác tổng vệ sinh vẫn được UBND phường triển khai theo đúng kế hoạch. Ngay trong buổi ra quân đã vận chuyển được gần 10 xe ô tô các loại, tạo không gian thoáng đãng, sạch sẽ cho khu vực bờ đê