Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Ngày 14-9-2018, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đồ Sơn đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội đợt 2 năm 2018 cho hơn 200 chị là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN quận, phường, báo cáo viên, tuyên truyền viên, chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ thuộc Hội LHPN 7 phường.
Tại Lớp tập huấn, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ quận 9 tháng năm 2018; triển khai và hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và quận như: Hướng dẫn số 03/HD-BTV, ngày 21-5-2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố về thành lập mô hình "Chi, tổ phụ nữ cam kết buôn bán, sản xuất, tiêu dùng thực phẩm sạch"; Hướng dẫn số 07/HD-BTV, ngày 16-8-2018 về “Một số vấn đề về công tác quản lý hội viên nhiệm kỳ 2016-2021”; Kế hoạch số 50/KH-BTV, ngày 08-8-2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN quận về “tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự nguyện ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt” và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng thời, đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã quán triệt nội dung trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy (khóa XII), các Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nội dung chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tới toàn thể cán bộ Hội. 

Cũng tại lớp tập huấn, nhằm huy động sự vào cuộc có trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ quận trong việc tập trung các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tiếp tục phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong quý IV; chào mừng kỳ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và 08 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10./.
Đ/c Lê Mai Hương - Chủ tịch Hội LHPN quận Đồ Sơn