Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Thông báo về việc triệu tập đảng viên dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 30/8/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây đựng Đảng năm 2018; Giấy triệu tập số 02-GTT/ĐƯK ngày 14/9/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố triệu tập các đồng chí sau tham dự Hội nghị tập huấn trên:

1. Thành phần:

- Đồng chí Bí thư, hoặc Phó Bí thư;

- Ủy viên ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan;

- Các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan;

2. Thời gian: 01 ngày, ngày 27/9/2018, Thứ 5.

- Sáng từ 07h30 đến 11h00

- Chiều từ 13h45 đến 17h00

3. Địa điềm: Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu, số 02 đường Nguyễn Bình.

Đề nghị các đồng chí bố trí thời gian, sắp xếp công việc đến dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định.