Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2019
Xem chi tiết tại đây: Phong tranh giong, loc, set.pdf