Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết tại đây: Phong tranh giong, loc, set.pdf