Hải Phòng, ngày 18 tháng 06 năm 2019


    Chiều 9/10, đoàn kiểm tra của UBND thành phố do đồng chí Trần Huy Kiên – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố là trưởng đoàn kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp dân và xử lý đơn thư năm 2018 trên địa bàn quận. Đồng chí Trần Văn Quý – PBT quận ủy, Chủ tịch UBND quận dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra. Tham dự có lãnh đạo các phòng, ban thuộc quận.

Kiểm tra thực tế tại UBND phường Tràng Minh, Bộ phận 1 cửa UBND quận, Ban Tiếp công dân và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đoàn kiểm tra ghi nhận Kiến An là một trong số những quận rất chủ động, tích cực ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. UBND quận đã quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị, phương tiện hiện đại, bố trí riêng 1 cán bộ hướng dẫn và hệ thống máy tính, màn hình hỗ trợ người dân thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bộ phận 1 cửa được bố trí khoa học, tiện ích cho người dân. Việc niêm yết công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận 1 cửa của quận và phường đảm bảo đầy đủ, theo đúng quy định. Tất cả hồ sơ giải quyết TTHC đều được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Kiểm tra xác suất 1 số hồ sơ cho thấy các trường hợp giải quyết đều đúng hạn. Hồ sơ lưu trữ đầy đủ, rõ ràng. Đến nay, đã có 12 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC đề nghị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Lãnh đạo UBND quận và Ban tiếp công dân quận duy trì tốt việc tiếp công dân, chú trọng giải quyết đơn thư. Lịch tiếp công dân tại quận và phường Tràng Minh đều được niêm yết rõ ràng. Quy trình giải quyết đơn đúng quy định.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra của thành phố đánh giá việc cập nhật sổ theo dõi giải quyết TTHC ở phường Tràng Minh và bộ phận 1 cửa UBND quận chưa thường xuyên, còn thiếu thông tin. Một số trường hợp hồ sơ lưu trữ TTHC trong lĩnh vực tư pháp ở phường Tràng Minh còn chưa đúng quy định. Việc thao tác sử dụng hệ thống Một cửa điện tử, phần mềm dịch vụ công trực tuyến của công chức phường chưa thành thạo.

Đoàn kiểm tra của thành phố đề nghị quận triển khai mạnh mẽ hơn việc vận hành hệ thống 1 cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến ở cấp phường. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân để biết và thực hiện khi có nhu cầu. Mặt khác, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, nhất là những trường hợp đoàn đông người. Đồng chí Trần Huy Kiên – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố đề nghị các sở, ngành thành phố hỗ trợ, hướng dẫn UBND quận trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, tiếp dân và xử lý đơn thư. Đồng thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục những bất cập trong thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Quỳnh An